Equipment / Přístrojové vybavení

Equipment of LABORATORY OF TRAFFIC ENGINEERING using for teaching and research.
Přístrojové vybavení LABORATOŘE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ, které využíváme při výuce a výzkumu. 

Quadrocopter DJ-F450

Kvadrokoptéra DJ-F450

Quadrocopter DJ-F450 is used for measuring of excessive and oversized transportation, photographic documentation of transport constructions, traffic engineering purpose and for recording from inaccessible places.

Kvadrokoptéra DJ-F450 je využívána pro měření přeprav nadměrných a nadrozměrných nákladů, fotodokumentaci dopravních staveb, pro účely dopravního inženýrství a pořízení záznamů z nepřístupných míst.

Counting device ICOMS TMS-SA

Sčítací zařízení ICOMS TMS-SA

Counting device ICOMS TMS-SA is used for meaauring of traffic enginnering characteristics in road traffic - for example vehicle speed, traffic volume and traffic flow clasiffication.

Sčítací zařízení Icoms TMS-SA je využíváné pro měření dopravně inženýrských charakteristik v silničním provozu. Jedná se o zaznemenání rychlost vozidel, intenzity dopravy a složení dopravního proudu. 

Counting card NU-METRICS NC-200

Sčítací karta NU-METRICS NC-200

Counting card NU-METRICS NC-200 is used for meaauring of traffic enginnering characteristics in road traffic - for example vehicle speed, traffic volume and traffic flow clasiffication. The laboratory uses 4 these cards.

Sítací karty NU-METRICS NC-200 slouží pro měření dopravně inženýrských charakteristik v silničním provozu. Karty zaznamenávají rychlost vozidel, intenzitu dopravy a složení dopravního proudu. Laboratoř využívá 4 sčítací karty.

Counting device VIACOUNT II

Sčítací zařízení VIACOUNT II

Counting device VIACOUNT II is used for meaauring of traffic enginnering characteristics in road traffic - for example vehicle speed, traffic volume and traffic flow clasiffication. The laboratory uses 2 these devices.

Sčítací zařízení Viacount II využíváme pro měření dopravně inženýrských charakteristik v silničním provozu. Zařízení zaznamenává rychlost vozidel, intenzitu dopravy a složení dopravního proudu. Laboratoř využívá 2 sčítací zařízení.

Hand radar Bushnell Speedster II

Ruční radar Bushnell Speedster II 

It is hand radar for measuring of vehicle speed. The laboratory uses 3 these radars. 

Jedná se o ruční radar pro měření aktuální rychlosti vozidel. Laboratoř využívá celkem 3 tyto radary.

Tripod with motorized head 

Stativ s otočnou hlavou

We use 2 tripods (MANFROTTO 269HDBU) with motorized Pan/Tilt tripod head (MP-360) for installation of camcorder.  These tripods are 7.30 m high.

Pro měření využíváme dva stativy (MANFROTTO 269HDBU) vybavené o motorizovanou Pan Tilt hlavu (MP-360), na které je umístěna videokamera. Stativ dosahuje výšky až 7,30 m.


Camcorders

Videokamery

We used following camcorders with HD quality: Sony (for common measurings), Lamax Action (small cameras for wide-angle shots), Eltrinex LS400W (pro measuring from floating car).

Pro měření využíváme videokamery značky Sony, dále malé videokamery Lamax Action pro pořízení širokoúhlých záběrů. Pro záznam z plovoucího vozidla kamery Eltrinex LS400W, které natáčejí v HD kvalitě.  

Cameras

Fotoaparáty

We use two cameras for photographic documentation of transport constructions and for traffic engineering purpose.

Používáme rovněž fotoaparáty pro fotodokumentaci dopravních staveb a pro účely dopravního inženýrství. 

3D printer

3D tiskárna

Printer PROFI3DMAKER is used to create 3D transport construction models. We use PLA material for printing. Print speed is up to 80 mm/s and printable area is 400x260x190 mm.

Tiskárna PROFI3DMAKER slouží k vytváření 3D modelů dopravních staveb. Pro tisk využíváme materiál typu PLA. Rychlost tisku je až 80 mm/s a tisknutelná plocha je 400x260x190 mm.   

Next equipment

Další vybavení

Laboratory use following equipment: distance measuring wheels, laser distance meters, tape measure, walkie-talkie, LED flash-lamps, standard and mini tripods etd.

Mezi další vybavení laboratoře patří kolečka pro měření vzdálenosti, laserový měřic vzdálenosti, měřičské pásmo, dvojice vysílaček, LED baterky, standardní a mini stativy apod.