Sewer+

Sewer+ je profesní, lety prověřené nadstavbové řešení inženýrských sítí kompatibilní s nejrozšířenějšími CAD platformami. Komplexně řeší projektování a správu venkovních sítí - gravitační a tlakové kanalizace, vodovodů, plynovodů, datových anebo elektrických podzemních vedení. Stejně tak je vhodné pro další typy sítí, jako např. kabeláže zabezpečovacích zařízení apod. Sewer+ Vám umožňuje, rychle a přehledně zpracovávat projektovou dokumentaci v podstatě v jakémkoli rozsahu venkovních sítí. Jediné, čím je uživatel limitován, je jeho CAD platforma. Se Sewer+ je vykreslení podélných profilů, včetně zakreslením křížení jednotlivých sítí otázkou jediného kliknutí myší. Řešení Vám dává možnost vykreslovat a editovat příčné řezy drážek a výkopů, vypočítat kubatury zemních prací či vykazovat použité materiály potrubí, šachty a poklopy. To vše včetně hydrotechnických výpočtů, možností spolupráce v BIM prostředí, tedy s nástroji pro vkládání negrafických informací do modelu, exportu 3D Solid objektů přímo do DWG a případně exportu do formátu IFC.

Sewer+ je nadstavbovým vysoce kompatibilním řešením pro celou škálu podporovaných platforem od celého portfolia produktů Autodesk s jádrem AutoCAD, jako je například AutoCAD Architecture, AutoCAD Map, Civil 3D, tak dále řešením BricsCAD PRO a BricsCAD BIM, tak také řešením ZW CAD. Tato kompatibilita Vám dává v podstatě volnou ruku k výběru CAD platformy, na kterou jste zvyklý. Zároveň, díky integrovanému digitálnímu modelu terénu a vlastnímu rozhraní pro export IFC souborů pro kooperaci v BIM prostředí Vás nezavazuje ani k výběru CAD software s ohledem na tyto funkce.

Řešení Sewer+ je vyvíjeno slovinskou společností SL-King d.o.o. s bez mála 30letou tradicí. Na její lokalizaci do českého a slovenského prostředí se již v počátku působení na česko-slovenském trhu historicky podíleli techničtí experti z Ústavu vodního hospodářství obcí Vysokého učení technického v Brně. Naše společnost ROAD-TRAFFIC s.r.o. je výhradním distributorem pro český a slovenský trh, jsme zodpovědní za lokalizaci řešení, které dodáváme koncovým uživatelům společně s CAD platformou BricsCAD. Dále také spolupracujeme s prodejci platforem Autodesk (spol. ADEON CZ s.r.o.) anebo ZW CAD (CAD SERVIS s.r.o.). Jsme Vám tak schopni nabídnout komplexní řešení inženýrských sítí společně se zvoleným CAD.

S aplikací Sewer+ jsou Vám k dispozici české lokalizované šablony ve formátu. DWT, tedy šablony pro AutoCAD, BricsCAD a ZW CAD, jejichž nastavení lze velice jednoduše převzít pro DWT šablony Civil 3D. Sewer+ je samozřejmě dodáván také s šablonami samotného Sewer+, tedy soubory s koncovkou SPT pro jednotlivé typy inženýrských sítí (pro splaškovou, gravitační, tlakovou anebo dešťovou kanalizaci, dále samozřejmě pro vodu a také nízkotlak. plyn). Tyto připravené šablony je možné převzít a ihned projektovat, případně je využít jako podkladu pro úpravu Vašich firemních šablon dle vlastních standardů. Tento proces je velice přehledný, uživatelsky jednoduchý a velmi rychlý. Pokud je třeba, je možné Vám samozřejmě s implementací pomoci.

Sewer+ je uživatelsky velice přehledným intuitivním nástrojem. Neklade žádné specifické hardwarové nároky na Vaši pracovní stanici. Tyto jsou určeny Vaší zvolenou CAD platformou. Sewer+ pro vykreslování využívá základní objekty CAD (úsečky, křivky, prostý text, Mtext, Multi odkazy anebo bloky), tzn. nejste nucení čekat na zpracování speciálních objektů do dalších celků, jako např. DTM, přebudovávání koridorů apod. jako je tomu např. v programu Civil 3D a pro něj tvořených nástavbách. Sewer+ Vám tak umožňuje jako jediné 3D řešení inženýrských sítí na trhu plně využít čas strávený před Vaší pracovní stanicí věnovat opravdu jen samotné práci, bez zbytečných prostojů. Nejdůležitějšími vlastnostmi a funkcemi programu jsou:

 • dynamický model - při jakékoli změně pomocí jednoho kliknutí myši dojde k aktualizaci celého modelu,
 • vlastní modelář terénu DTM,
 • možnost převzít digitální model terénu aplikace Civil 3D,
 • projektování všech místních inženýrských sítí:
 • vodovody,
 • plynovody,
 • kanalizace (dešťová, splašková - gravitační, i talková),
 • podzemní elektrické sítě anebo datové linky,
 • a mnohé další.
 • návrh sítě s automatickou tvorbou popisků tras v situaci,
 • vykreslování podélných profilů, včetně křížení sítí na jedno kliknutí myši, včetně možností interaktivního návrhu nivelety,
 • projektování v Sewer+ se v podstatě neliší mnoho od klasického vykreslování ve 2D CADu s tím, že projektant namísto např. křivky osy potrubí vkládá a edituje parametrický objekt osy na základě katalogu potrubí a šachet s možností vytvářet si vlastní katalogy těchto objektů a jejich materiálů, vlastností (atributů) apod.,
 • samozřejmá možnost tvorby výkazových tabulek a vykreslování schémat šachet,
 • součástí Sewer+ jsou hydrotechnické výpočty pro kanalizaci dle Bartoškovy metody,
 • hydrotechnické výpočty pro vodovod s napojením na systém Epanet,
 • automatický výpočet kubatur jednotlivých vrstev na základě uživatelské definice tvaru drážky / výkopu (definování pomocí příčných řezů), včetně možnosti vykreslování jednotlivých příčných řezů v uživatelem zadaném staničení,
 • až na základě vytvořeného 2D projektu máte možnost tvorby 3D objektů sítí (Solid) v DWG a také možnost exportu projektu do formátu IFC pro sdílení v BIM prostředí s ostatními profesemi (HTÚ, silničáři...), díky tomu je práce v Sewer+ svižná, bez zbytečných prostojů při přepočítávání 3D objektů, jak je tomu u jiných řešení,
 • Sewer+ je svou koncepcí zápisu dat jedinečný. Veškerá Vaše práce v programu je ukládána do databáze programu a v samotném DWG je uložen pouze grafický výstup. Nic méně uživatel samozřejmě pracuje v grafickém rozhraní CAD platformy, nevstupuje do databáze programu. Takovéto řešení s sebou přináší obrovské výhody v podobě:
 • zálohování Vaší práce, kdy při poškození souboru DWG, program Sewer+ umí celý Vámi vytvořený projekt z poslední uložené verze databáze opět vykreslit na jedno kliknutí myší do nového čistého souboru DWG / DWT,
 • obsah souboru DWG při sdílení s ostatními profesemi není třeba jakkoli upravovat, tzn. Není třeba jej exportovat, rozkládat apod. jako je tomu např. u programu Civil 3D a nad ním postavených konkurenčních nadstaveb a "řešeních", aby byl tento jejich datový obsah čitelný i pro ostatní kooperanty, kteří těmito programy nedisponují. S kooperujícími subjekty sdílíte jednoduše buďto 2D anebo 3D DWG, dle potřeby projektu a požadavků na data, anebo IFC soubor, včetně možnosti přidání negrafických informací (pro potřeby BIM prostředí).