Publications / Publikace

MONOGRAPH / Monografie

KRIVDA Vladislav, PETRU Jan, MAHDALOVA Ivana, ZITNIKOVA Katerina. Evaluation Intersection Building Elements Using Video Analysis. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2016, 184 p. Monograph. ISBN 978-80-248-3995-0 (in Czech).
ANNOTATION: Monograph deals possibilities of evaluation of inappropriately designed building elements on intersections using video apparatus and following analysis of video records. Two areas for using video analysis are described: firstly for monitoring conflict situations by reasons of inappropriately designed building elements on intersections, and secondly for monitoring vehicles of excessive and oversized transportation especially on roundabouts.

KŘIVDA Vladislav, PETRŮ Jan, MAHDALOVÁ Ivana, ŽITNÍKOVÁ Kateřina. Hodnocení stavebních prvků křižovatek s využitím videoanalýzy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016, 184 s. Monografie. ISBN 978-80-248-3995-0.
ANOTACE: Monografie se zabývá možnostmi hodnocení nevhodně navržených stavebních prvků na křižovatkách a to s využitím videoaparatury a následné analýzy videozáznamů. Jsou zde popsány dvě oblasti, kde lze videoanalýzy využít: nejprve při sledování konfliktních situací způsobených nevhodně navrženými stavebními prvky na křižovatkách a poté
při sledování vozidel přepravy nadměrného a nadrozměrného nákladu především na okružních křižovatkách.
 

JOURNAL PAPERS - Database WEB OF SCIENCE / Články v časopisech (Jimp):

 • KRIVDA Vladislav. Analysis of Conflict Situations in Road Traffic on Roundabouts. Promet Traffic&Transportation: Scientific Journal on Traffic and Transportation Research. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, CROATIA, Volume 25, Issue 3, 2013, Pages 295-303. ISSN 0353-5320 (print), ISSN 1848-4069 (on-line). DOI: 10.7307/ptt.v25i3.296.

  see: https://www.fpz.unizg.hr/traffic/index.php/PROMTT/article/view/296/1060

JOURNAL PAPERS - Database SCOPUS / Články v časopisech (Jsc): 

 • PETRU Jan, KRIVDA Vladislav. Height and Width Parameters for Ensuring Passage of Excessive Loads on Roads. Acta Polytechnica. Prague: Czech Technical University, CZECH REPUBLIC. Volume 57, Issue 3, July 2017, Pages 209-2017. ISSN 1210-2709, E-ISSN 1805-2363. DOI: 10.14311/APP.2017.57.0209 - In Print
  see: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/3944/4177

 • MAHDALOVA Ivana, PETRU Jan, KRIVDA Vladislav. Assessment of the Capacity of Roads Weawing Segments. Transport and Telecommunication. Riga: Transport and Telecommunication Institute, LATVIA. Volume 18, Issue 2, June 2017, Pages 101-106. ISSN 1407-6160, E-ISSN 1407-6179. DOI: 10.1515/ttj-2017-0009
  see: https://road.issn.org/issn/1407-6179-transport-and-telecommunication 

 • PETRU Jan, KLUDKA Michal, KRIVDA Vladislav, MAHDALOVA Ivana, ZEMAN Karel. Verification of Census Devices in Transportation Research. Acta Polytechnica. Prague: Czech Technical University, CZECH REPUBLIC. Volume 55, Issue 6, January 2015, Pages 415-421. ISSN 1210-2709, E-ISSN 1805-2363. DOI: 10.14311/APP.2015.55.0415
  see: https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/article/view/2950/3198

 • KRIVDA, Vladislav, MAHDALOVA Ivana, PETRU Jan. Use of Video Analysis of Conflict Situations for Monitoring of Traffic on Urban Road Influenced by Parallel Parking. Communications. Zilina: University of Zilina, SLOVAKIA. Volume 15, Issue 3, 2013, Pages 118-125. ISSN 1335-4205. 
  see: https://www.uniza.sk/komunikacie/archiv/2013/3/3_2013en.pdf

 • KRIVDA, Vladislav. Video-Analysis of Conflict Situations on Selected Roundabouts in the Czech Republic. Communications. Zilina: University of Zilina, SLOVAKIA. Volume 13, Issue 3, 2011, Pages 77-82. ISSN 1335-4205.
  see: https://www.uniza.sk/komunikacie/archiv/2011/3/3_2011en.pdf

CONFERENCE PAPERS - Databases WEB OF SCIENCE or SCOPUS / Články na bodovaných konferencích (D):

 • SKVAIN Vaclav, PETRU Jan, KRIVDA Vladislav. Turbo-Roundabouts and their Basic Evaluation at Realized Constructions in Czech Republic. 3rd International Conference on Structural and Physical Aspects of Construction Engineering, SPACE 2016, Bratislava, SLOVAKIA (November 2016). Vol. 190, 2017, Pages 283-290. ISSN: 18777058. DOI: 10.1016/j.proeng.2017.05.339
 • KRIVDA Vladislav, ZITNIKOVA Katerina, PETRU Jan, MAHDALOVA Ivana. The large roundabout adjustment's assessment of effectiveness. Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II - Proceedings of the 2nd International Conference on Engineering Sciences and Technologies, ESaT 2016. Vysoke Tatry, SLOVAKIA (June/July 2016). 2017, Pages 779-784. ISBN: 978-131539382-7

  see:

 • KRIVDA Vladislav, PETRU Jan, ZITNIKOVA Katerina, KLUDKA Michal. Traffic Accidents of Pedestrians in the Czech Republic after the Change of the Methodics of Accident Monitoring. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConferenceSGEM 2016: Geoinformatics. Albena: BULGARIA (June/July 2016). Book 2, Vol. 1, 2016, Pages 905-912. ISBN 978-619-7105-58-2. ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/SGEM2016/B21/S08.114

  see:

 • PETRU Jan, KRIVDA Vladislav, MAHDALOVA Ivana, ZITNIKOVA Katerina. Different Types of Materials for the Physical Separation of Lanes of the Turbo-Roundabouts. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016: Green Buildings Technologies and Materials. Albena: BULGARIA (June/July 2016). Book 6, Vol. 2, 2016, Pages 83-90. ISBN 978-619-7105-69-8. ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/SGEM2016/B62/S26.012

  see:

 • KRIVDA Vladislav, PETRU Jan, ZITNIKOVA Katerina, MAHDALOVA Ivana. Road Construction Loaded by Heavy Vehicles. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016: Green Buildings Technologies and Materials. Albena: BULGARIA (June/July 2016). Book 6, Vol. 2, 2016, Pages 203-208. ISBN 978-619-7105-69-8. ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/SGEM2016/B62/S26.028

  see:

 • MAHDALOVA Ivana, PETRU Jan, KRIVDA Vladislav. The Impact of Design Elements on Traffic Safety on Roundabouts. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016: Green Buildings Technologies and Materials. Albena: BULGARIA (June/July 2016). Book 6, Vol. 2, 2016, Pages 333-340. ISBN 978-619-7105-69-8. ISSN 1314-2704. DOI: 10.5593/SGEM2016/B62/S26.045

  see:

 • PETRU Jan, KRIVDA Vladislav, MAHDALOVA Ivana. Disorders of Road Pavement on Weawing Section. 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015. Albena; Bulgaria (June 2015). Volume 2, Issue 6, 2015, Pages 83-88. ISSN: 13142704

  see:

 • MAHDALOVA Ivana, KRIVDA Vladislav, PETRU Jan. Disorders of structure elements on roundabouts. 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015. Albena; Bulgaria (June 2015). Volume 2, Issue 6, 2015, Pages 89-96. ISSN: 13142704

  see:

Other publications can be found an our personal website.
Další publikace nalezneta na našich osobních stránkách.