Projekční činnost

Projekční činnost
(kompletní vypracování všech stupňů projektových dokumentací)

 • Projektování křižovatek
 • Projektování pozemních komunikací
  (projekce silnic, místních a účelových komunikací)
 • Projektování cyklistických tras
 • Projektování zpevněných ploch (parkoviště a jiné areály)
 • Projektování mostních objektů (mosty, propustky)
 • Projektování opěrných a zárubních zdí
 • Projektování železničních přejezdů
 • Realizace mostních prohlídek
 • Technická projekční výpomoc
 • Projekce objektů ve 3D
 • Projekce v BIM dle platných standardů

Autorský a technický dozor

 • Provádění autorského dozoru k námi projektované dokumentaci
 • Provádění technického dozoru dopravních staveb pro investora