News / Aktuality 

2nh February 2018 / 2. 2. 2018

- what / co: Open Day of VŠB - TU Ostrava  / Den otevřených dveří na VŠB-TU Ostrava
- where / kde: Czech Republic / ČR (VŠB-TUO / VŠB-TU Ostrava)
- see / viz:  https://www.vsb.cz/ (in Czech)

19th January 2018 / 19. 1. 2018

- what / co: Open Day Faculty of Civil Engineering / Den otevřených dveří Fakulty stavební
- where / kde: Czech Republic / ČR (Faculty of Civil Engineering, VŠB-TUO / Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava)
- see / viz: https://www.fast.vsb.cz/ (in Czech)

16th December 2017 / 16. 12. 2017

Popularization brochure VŠB - TU Ostrava / Popularizační brožura VŠB - TU Ostrava

A popularization brochure of VŠB - TU Ostrava is published these days. Its aim is to summarize the interesting results of science and research that are related to everyday life and through which the public will understand work and research at school. When creating the material, we were asked to write the paper. On this basis, developed a paper entitled: "How to design a intersection."

V těchto dnech vychází popularizační brožura VŠB - TU Ostrava. Jejím cílem je souhrn zajímavých výsledků vědy a výzkumu, které souvisí s běžným životem a prostřednictvím kterých veřejnost pochopí práci a výzkum na škole. Při tvorbě materiálu jsme byli osloveni pro napsání příspěvku. Na tomto základě byl vytvořen příspěvek s názvem: "Jak navrhnout křižovatku".

6th October 2017 / 6. 10. 2017

- what / co: Night of Scientists / Noc vědců
- where / kde: Czech Republic/ ČR (VSB - Technical University of Ostrava / VŠB-TU Ostrava, Nová Aula)
- see / viz: https://ostravskanocvedcu.cz/ (in Czech)

15th September 2017 / 15. 9. 2017
- where / kde: Czech Republic / ČR (Vsetín, Valašské Meziříčí, ...)
- why / proč: traffic surveys and measuring of culverts / dopravní průzkumy a měření propustků

11th - 12th September 2017 / 11. - 12. 9. 2017
- where / kde #1: Czech Republic / ČR (Lednice)
- where / kde #2: Austria / Rakousko (Poysdorf - A5)
- what / co: meeting of departments of transport constructions of Czech and Slovak technical universities / setkání kateder dopravního stavitelství

19th - 22nd August 2017 / 19. - 22. 8. 2017
- where / kde: Hungary / Maďarsko (Győr, Budapest, Keczkemét, Szolnok, Szeged, Hódmezővásárhely, ...)
- why / proč: traffic surveys on turbo-roundabouts / dopravní průzkumy na turbo okružních křižovatkách

3rd - 6th August 2017 / 3. - 6. 8. 2017
- where / kde: Czech Republic / ČR (Liberec, ...) + Poland / Poland (Jelenia Góra, Legnica, Lubin, ...)
- why / proč #1: traffic surveys and measuring of culverts / dopravní průzkumy a měření propustků
- why / proč #2: traffic surveys on turbo-roundabouts / dopravní průzkumy na turbo okružních křižovatkách

15th - 23rd July 2017 / 15. - 23. 7. 2017
- where / kde: Netherlands / Holandsko (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Delft, Utrecht, ...) + Germany / Německo (Karlsruhe, Berlin, ...)
- why / proč: traffic surveys on turbo-roundabouts / dopravní průzkumy na turbo okružních křižovatkách
- with whom / s kým: Dirk de Baan (Royal HaskoningDHV, Rotterdam)
- see / viz: https://www.dirkdebaan.nl/blog/turborotondes-als-exportproduct (in Dutch / holandsky)

1st - 4th July 2017 / 1. - 4. 7. 2017
- where / kde: Slovakia / Slovensko (Poprad, ... ) + Poland / Polsko (Zakopane, ...)
- why / proč: traffic surveys and measuring of culverts / dopravní průzkumy a měření propustků

22nd June 2017 / 22. 6. 2017
- where / kde: Poland/ Polsko (Żory, Katowice, Bielsko-Biała, ... )
- why / proč #1: traffic surveys and measuring of culverts / dopravní průzkumy a měření propustků
- why / proč #2: traffic surveys on turbo-roundabouts / dopravní průzkumy na turbo okružních křižovatkách

7th - 13th May 2017 / 7. - 13. 5. 2017
- where / kde: Slovenia / Slovinsko (Maribor /University of Maribor/, Ljubljana, Koper, ...)
- why / proč #1: Staff Mobility for Teaching, Erasmus+ / stáž pro pedagogy v rámci Erasmus+
- with whom / s kým: prof. dr. Tomaž Tollazzi; prof. dr. Matjaž Šraml; mag. Beno Mesarec
- why / proč #2: traffic surveys on turbo-roundabouts / dopravní průzkumy na turbo okružních křižovatkách