Foto, video a letecké práce

Foto a video

 • Dokumentace realizace staveb a stavebních prací
 • Pozemní a letecké fotografie
 • Časosběrná videa
 • 360 ° panoramatické fotografie a videa
 • Realitní fotografie a videa
 • Létání v hustě osídlených oblastech
 • Podklady pro vizualizace
 • Střih a tvorba propagačních videí

Inspekční lety a pasportizace

 • Inspekce a pasportizace pozemních komunikací, železnic, inženýrských sítí, konstrukcí, mostních objektu a vodních toků
 • realizace dopravních průzkumů včetně jejich zpracování
 • dokumentace stavebních parcel
 • průzkumy střech, krytin, komínů a větrných elektráren

Digitální mapování za pomoci dronu

 • Fotogrammetrie za pomoci dronu
 • Pozemní laserové skenování
 • Tvorba digitálních modelů
 • Ortofotomapy
 • Výpočety ploch a kubatur

Ceny za práce jsou stanoveny na základě poptávky z hlediska jejich rozsahu a náročnosti.
V případě zájmu o bližší informace nebo sestavení cenové nabídky nás prosím kontaktujte.
E-mail: info (a) road-traffic.cz