Events / Události

More information about the event can be found when clicking on the picture /
Více informací o akci naleznete při kliknutí na obrázek

- when / kdy: 6th October 2017 / 6. 10. 2017
- where / kde: Czech Republic/ ČR (VSB - Technical University of Ostrava / VŠB-TU Ostrava, Nová Aula)
- video (YouTube): soon / již brzy