Traffic engineering / Dopravní inženýrství 

In traffic engineering wedeals with, for example, the following activities:

 • traffic surveys (measurement of traffic volumes, vehicle speeds, traffic flow clasifications etc.):
 • using e.g. counting devices ICOMS TMS-SA and VIACOUNT II, counting cards NU-METRICS NC-200, hand radars Bushnell Speedster II, quadrocopter DJ-F450, camcorders and cameras etc.
 • details see viz HERE
 • capacity assesssment of roads and intersections of various types 
 • design of intersections with traffic lights 
 • video analysis of conflict situations by own innovative method:
 • podrobnosti viz HERE
 • traffic modelling in micro simulation software PTV VISSIM:
 • podrobnosti viz HERE
 • traffic safety 

V rámci dopravního inženýrství se zabýváme například těmito činnostmi:

 • dopravní průzkumy (měření intenzit a rychlostí vozidel, skladby dopravního proudu atp.):
 • s využitím např. sčítacích zařízení ICOMS TMS-SA a VIACOUNT II, sčítacích karet NU-METRICS NC-200, ručních radarů Bushnell Speedster II, kvadrokoptéry DJ-F450, videokamer a fotoaparátů atp.
 • podrobnosti o zařízení viz ZDE
 • posouzení kapacit pozemních komunikací a křižovatek různých typů
 • návrh světelně řízených křižovatek
 • videoanalýza konfliktních situací vlastní inovovanou metodou:
 • podrobnosti viz ZDE
 • modelování dopravy v mikrosimulačním programu PTV VISSIM:
 • podrobnosti viz ZDE
 • bezpečnost v dopravě