Dopravně inženýrská činnost 

Dopravní průzkumy

  • Profilové, směrové a křižovatkové průzkumy, průzkumy parkování, skladby dopravních proudů, průzkumy v hromadné dopravě atp.
  • Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích dle TP 189
  • Prognózy intenzit automobilové dopravy dle TP 225

Kapacitní posuzování

  • Posouzení kapacit úrovňových (neřízených, řízených, okružních)
    i mimoúrovňových křižovatek dle TP 188
  • Posouzení kapacit úseků pozemních komunikací dle TP 188

Videoanalýza konfliktních situací (dopravních konfliktů)

  • provádění analýz vlastní inovovanou metodou
  • podrobnosti ZDE