Bezpečnostní audity, inspekce a posudky

Audit bezpečnosti pozemních komunikací
(posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti provozu, odhalení bezpečnostních rizik, návrh opatření před realizací)

  • Provádění auditu pro všechny kategorie komunikací
  • Provádí vícečlenný tým, auditor s platným povolením od  Ministerstva dopravy

Bezpečnostní inspekce
(systematická kontrola stávajícího stavu stavby za účelem identifikace rizik a nedostatků, které mohou mít příčinu z hlediska vniku dopravních nehod)

  • Provádění bezpečnostní inspekce na všech typech komunikací
  • Provedení prohlídky lokality s identifikací rizik včetně doporučení potřebných opatření pro jejich odstranění
  • Provádí vícečlenný tým, auditor s platným povolením od Ministerstva dopravy

Posudky

  • Vyhotovení odborných posudků z hlediska problematiky dopravních staveb